Ova stranica koristi kolačiće. Pretraživanjem ove stranice slažete se sa općim uvjetima korištenja službene web stranice www.dalkoning.hr
Vrh Sucidra

Osnovne informacije

Površina: 2.369,00 m2,
Broj stanova: 24 komada,
Broj parkirališnih mjesta: 36 komada,
Lokacijska dozvola:
UP/I 350-05/08-01/1042/JB od 06.03.2009.
Potvrda glavnog projekta:
  • klasa: 361-03/09-01/0238;
  • urbroj: 2181/01-03-03/16-09-0006; od 14.12.2009

Fotografije gradilišta


© 2023 Dal kon ing d.o.o.