Ova stranica koristi kolačiće. Pretraživanjem ove stranice slažete se sa općim uvjetima korištenja službene web stranice www.dalkoning.hrpozivni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA STAMBENO–POSLOVNE GRAĐEVINE „DRAŽANAC“ – POJEDINAČNI ZAHVAT P3


„DAL–KON ING“ d.o.o. objavljuje

REZULTATE NATJEČAJA

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Lada Pocrnić Mladinić, d.i.a., predsjednica OS, Jurica Jelavić, d.i.a., Ivana Bojić, d.i.a., Siniša Čavrlj, dipl.oec. i Željko Krstičević, d.i.g., na II sjednici, održanoj 02. listopada 2008. godine, jednoglasno je donio slijedeću odluku:


I. NAGRADA

u brutto iznosu od 50.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autor: Ante Kuzmanić, d.i.a.

Projektantski tim:
 • Andrej Čikeš, d.i.a.
 • Mate Jurić, d.i.a.
 • Marin Kaliterna, d.i.a.
 • Josipa Knez, d.i.a.
 • Darinka Kuzmanić, d.i.a.
 • Samuel Martin, d.i.a.
 • Zrinka Radunić, d.i.a.
 • Sanja Vondra, d.i.a.
Suradnik: Kate Šarić, arh.teh.

Studenti arhitekture:
 • Jure Bešlić
 • Ana Krstulović
 • Luka Mužinić
Maketa: Jure Bešlić, Luka Mužinić

II. NAGRADA

u brutto iznosu od 30.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

Autori:
 • Katja Dešković, d.i.a.
 • Dean Stubnja, d.i.a.
Suradnici:
 • Đurđica Botrić, d.i.a.
 • Daša Gazde, d.i.a.
 • Marijana Krstulović, d.i.a.

III. NAGRADA

u brutto iznosu od 20.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor: Goran Pavlović, d.i.a.

Tajnica Natječaja: Marijana Bronzović, d.i.a.
U Splitu, 02. listopada 2008. godine

© 2023 Dal kon ing d.o.o.