Vukovarska 148, Split :: tel.021-45 35 00
Realizirano :: Vrh SuĆidra
Vrh Sućidra
OSNOVNE INFORMACIJE
Površina: 2.369,00 m2,
Broj stanova: 24 komada,
Broj parkirališnih mjesta: 36 komada,
Lokacijska dozvola: UP/I 350-05/08-01/1042/JB
od 06.03.2009.
Potvrda glavnog projekta:
klasa: 361-03/09-01/0238;
urbroj: 2181/01-03-03/16-09-0006;
od 14.12.2009
Ostale informacije
   STUPANJ GOTOVOSTI
   01.10.2010.
 
   FOTOGRAFIJE ZAVRŠENE
   GRAĐEVINE
Projektant
Dražen Colnago, dipl.inž.arh
fotografije GRADILIŠTA
Vrh sućidra rujan 2010 Vrh sućidra rujan 2010 Vrh sućidra kolovoz 2010 Vrh sućidra srpanj 2010 Vrh sućidra lipanj 2010 Vrh sućidra svibanj 2010 Vrh sućidra travanj 2010
01.10.2010. 01.09.2010. 01.08.2010. 01.07.2010. 01.06.2010. 01.05.2010. 01.04.2010.
Vrh sućidra ozujak 2010 Vrh sućidra sijecanj 2010 Vrh sućidra prosinac 2009        
02.03.2010. 21.01.2010. 21.12.2009.        
© Sva prava pridržana. Dal-koning d.o.o. 2004 - 2010 | Design MK d.o.o.