GOSP. ANTE KUZMANIĆ, DIPL. ING ARH.GOSP. ANTE MILAS (DIPL. ING ARH.)

Pješački i kolni promet su generalno denivelirani a u detalju jednostavno povezani. Otvorene pješačke površine za komunikaciju, druženje odraslih i igru djece su uglavnom natkrivene i tako zaštićene od kiše i sunca. Javni sadržaji dimenzionirani su da opslužuju prvenstveno stanare na lokaciji. Stoga su koncentrirani uz interne pješačke površine i odvojeni su od poslovnog dijela lokacije. Poslovni dio po logici stvari traži jaču vezu sa gradom pa je smješten uz frekventnu ulicu Domovinskog rata u gabaritima koji prate okolnu izgradnju. Korpus stambenog dijela maknut je sa bučne ulice u unutrašnjost lokacije. Korpus je čist i jednostavan, izbjegnuta su smicanja koja otežavaju projektiranje kvalitetnih stanova. Glavna stambena fasada ima orjentaciju jug-jugoistok. Veći stanovi su dvostrano orjentirani. Gornjih sedam od deset projektiranih stambenih etaža ima dokazano otvorenu panoramsku vizuru na istočni dio grada, Klis i Mosor, odnosno na zapadni dio grada, Marjan i Kaštelnski zaljev. Markantna vertikala predložena na križanju Dubrovačke ulice i Ulice Domovinskog rata (kao točka) i čist, položeni korpus stambenog dijela Brodarice (kao crta) simbolički bi označili sjeverni ulaz u grad. Numerički pokazatelji : preko 900 parkirališnih mjesta, 9 000 m2 poslovnog prostora, 1500 m2 javnog prostora, 32 500 m2 stambenog prostora ( cca 300 stanova), cca 5000m2 zelenih površina i cca 5 000 m2 otvorenog prostora za igru i rekreaciju.


GOSP. JERKO ROŠIN (DIPL. ING ARH.)

Urbanistički koncept unutar lokacije temelji se na «gradskoj strukturi» koju karakteriziraju ulice formirane od kuća. Umjesto klasičnog, i najčešćeg, zatvorenog bloka predvidio sam svojevrsni blok-meandar kako bi, pored ulica, dobio i trgove. Ritam pretapanja prostora trebao bi biti dobrodošao. Predviđena visina izgradnje respektira očekivane standarde ove gradske zone. Manje korekcije za po jedan pod više ili manje predstavljaju naknadno moguće cizeliranje. Najvažnije od svega, na čemu se oslasnjalo moje promišljanje o urbanizmu i arhitekturi ovog prostora bilo je slijedeće: 1. ovo je gradska lokacija, u gradu, unutar «city-a» 2. ova lokacija zadovoljava potrebe za rješavanje stambenog problema moje djece Kako bi na ovoj lokaciji svoje «stambeno pitanje» u najvećoj mjeri trebali riješiti splitski raznorazni beskućnici može se očekivati da se neće, izgradnjom na Brodarici, povečati broj stanovnika grada, ali hoće broj radnih mjesta i to predvidivo, prema mojoj strukturi različitih namjena, oko 800. potpis Jerko Rošin


GOSP. EMIL ŠVERKO (DIPL. ING ARH.) I GOSP. NENO KEZIĆ (DIPL. ING ARH.)


© 2018 Dal kon ing d.o.o.